Back To School

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Back To School”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale.
Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 17 septembrie - 24 septembrie 2021.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
- Să posteze în comentariile concursului o fotografie sau un videoclip cu propria persoană din prima zi de școală;
- Să dea Like paginii de Facebook Institutul Eurocor (https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/
- Să eticheteze un prieten/ o prietenă în același comentariu de concurs.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un pachet de curs Eurocor ales de către câștigător de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri și 1 Rucsac Smart Antifurt în valoare de 149,00 lei (preț redus Emag) oferite în mod gratuit.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul Eurocor, în secțiunea https://eurocor.ro/castigatori.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
  Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Investește în pasiunea ta

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Investește în pasiunea ta”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale.
Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 18 august - 25 august 2021.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
- Să aleagă cursul preferat de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri;
- Să comenteze la postarea de concurs cu linkul cursului dorit;
- Să dea Like paginii de Facebook Institutul Eurocor (https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un pachet de curs Eurocor ales de către câștigător de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri și 1 Pereche de Căști On Ear Sony WHCH510B, Wireless, Bluetooth, Negru la 149,99 lei (preț redus Emag) oferite în mod gratuit.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul Eurocor, în secțiunea https://eurocor.ro/castigatori.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
  Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Fă-ți bagajul pentru vacanță!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Fă-ți bagajul pentru vacanță!”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale.
Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 02 iulie - 09 iulie 2021.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
- Să scrie în comentariile de concurs 3 lucruri nelipsite din bagajul de vacanță personal.
- Să dea like paginii de Facebook Institutul Eurocor (https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/
- Să distribuie public concursul pe profilul personal de Facebook.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un pachet complet de curs Eurocor la alegere de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri și 1 Troler Cabina, Pliabil de 55 cm, în valoare de 84,99 lei (pret redus Emag) oferit în mod gratuit.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul Eurocor, în secțiunea https://eurocor.ro/castigatori.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
  Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Stilul tau te premiaza!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Stilul tau te premiaza!”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale.
Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 28 mai - 04 iunie 2021.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
- Să scrie în comentariile de concurs care este stilul personal vestimentar predominant (exemplu: stil sport, casual, elegant etc)
- Să dea like paginii de Facebook Institutul Eurocor (https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/
- Să distribuie public concursul pe profilul personal de Facebook.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un pachetul complet de curs „Creație vestimentară” Eurocor de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri și 1 Card Cadou în valoare de 200 lei valabil în magazinele Fashion Days din România.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul Eurocor, în secțiunea https://eurocor.ro/castigatori.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
  Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Iepurasul te premiaza!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Iepurasul te premiaza!”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale.
Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 16 - 23 aprilie 2021.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
- Să scrie în comentariile de concurs nr. corect de ouă colorate din imagine
- Să dea like paginii de Facebook Institutul Eurocor (https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/
- Să distribuie public concursul pe profilul personal de Facebook.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un pachet complet de cursuri Eurocor la alegere de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri și 1 Coș Cadou cu bunătăți de Paște (Cozonac cu nucă și cacao Velpitar 400g, Vin roșu Vila Beciu 75cl, Inelușe cu susan Nefis 120g, Tabletă de ciocolată Sweet Bar 100g, Coș cadou).
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul Eurocor, în secțiunea https://eurocor.ro/castigatori.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
  Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Secretul unui par drept

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Secretul unui par drept”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 17 - 24 martie 2021.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului. Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași: • Să scrie în comentariile concursului un motiv pentru care își doresc un păr drept; • Să eticheteze o prietenă în același comentariu de concurs; • Să distribuie public concursul pe profilul personal de Facebook. Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament. Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, de sex feminin, indiferent de naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă în pachetul complet de curs Coafură și Frizerie Eurocor de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri și 1 Perie electrică profesională Ubitec ® pentru îndreptat părul în valoare de 79,50 lei, oferite în mod gratuit câștigătorului. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament; Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul Eurocor, în secțiunea https://eurocor.ro/castigatori.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Pe limba dragostei

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Pe limba dragostei”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 24 februarie - 03 martie 2021.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
• Să declare dragostea într-o limbă străină față de persoana dragă în comentariile concursului;
• Să eticheteze persoana dragă în același comentariu de concurs.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului.
Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.
Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un pachet complet de cursuri limbi străine Eurocor de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri și 1 set de căni personalizate pentru cuplu „I love you”.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul Eurocor, în secțiunea https://eurocor.ro/castigatori.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Ce îți place să fotografiezi cel mai mult?

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Ce îți place să fotografiezi cel mai mult?”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook >https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 08 februarie - 15 februarie 2021.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
Să răspundă în comentariile concursului la întrebarea “Ce îți place să fotografiezi cel mai mult?”
Să eticheteze un prieten pasionat de fotografie în același comentariu de concurs;
Să distribuie public concursul pe profilul personal de Facebook.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului.
Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.
Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă în pachetul complet de curs Fotografie digitală Eurocor de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri și Camera foto digitală PNI Explorer N1, 18 MP, Display LCD 2.7 inch oferite în mod gratuit câștigătorului.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul Eurocor, în secțiunea https://eurocor.ro/castigatori.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Cum arată noul site Eurocor pe telefonul tău?

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Cum arată noul site Eurocor pe telefonul tău?”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 27 decembrie 2020 - 04 ianuarie 2021.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
Să intre pe site de pe telefonul mobil accesând linkul: http://bit.ly/EurocorCursuri
Să facă o captură de ecran la orice secțiune din noul site și să o posteze în comentariile postării de concurs.
Participanții care vor aprecia cu un Like pagina de Facebook Institutul Eurocor vor avea mai multe șanse de câștig.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului.
Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.
Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un pachet complet de curs la alegere de pe site de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri, oferit în mod gratuit câștigătorului.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul Eurocor, în secțiunea https://eurocor.ro/castigatori.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Cum arată noul site Eurocor pe telefonul tău?

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR "Cum arată noul site Eurocor pe telefonul tău?"


1. Organizator: Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator. Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public. 2. Locul de desfăşurare a concursului: Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României. 3. Perioada de desfăşurare a concursului: Concursul se desfășoară în perioada 27 decembrie 2020 - 04 ianuarie 2021. 4. Mecanismul de participare și câștig: Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului. Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași: • Să intre pe site de pe telefonul mobil accesând linkul: http://bit.ly/EurocorCursuri • Să facă o captură de ecran la orice secțiune din noul site și să o posteze în comentariile postării de concurs. Participanții care vor aprecia cu un Like pagina de Facebook Institutul Eurocor vor avea mai multe șanse de câștig. Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament. Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă. 5. Dreptul de participare: Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora. 6. Premii: Premiul acordat constă într-un pachet complet de curs la alegere de pe site de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri, oferit în mod gratuit câștigătorului. În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi. Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat. 7. Protecţia datelor personale: Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament; Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală. Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei. 8. Litigii: Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent. Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune. 9. Regulamentul concursului: Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe site-ul Eurocor, în secțiunea https://eurocor.ro/castigatori. Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online. Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda. 10. Contact: Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected]. Oranizator, SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Câte cursuri cu -70% reducere sunt pe site?

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Câte cursuri cu -70% reducere sunt pe site?”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 17 octombrie - 24 octombrie 2020.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
• Să intre pe site să vadă cursurile http://bit.ly/EurocorCursuri
• Să răspundă corect în comentariile concursului la întrebarea “Câte cursuri cu -70% reducere sunt pe site?”
• Să distribuie public postarea de concurs pe peretele personal de Facebook.
Participanții care vor aprecia cu un Like pagina de Facebook Institutul Eurocor vor avea mai multe șanse de câștig.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un pachet complet de curs la alegere, din lista celor 10 cursuri cu -70% reducere de pe site de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri, oferit în mod gratuit câștigătorului.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook Institutul Eurocor, în secțiunea Notițe: https://www.facebook.com/pg/InstitutulEurocor/notes.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Oranizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Machiajul tău te premiază?

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Machiajul tău te premiază?”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 23 septembrie - 30 septembrie 2020.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
• Să posteze în secțiunea de comentarii ale concursului o fotografie în care poartă machiajul preferat;
• Să eticheteze o prietenă cu care împarte aceeași pasiune pentru machiaj.
Participanții care vor aprecia cu un Like pagina de Facebook Institutul Eurocor vor avea mai multe șanse de câștig.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte/ imagini care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică de sex feminin care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat este oferit în mod gratuit câștigătorului și constă în pachetul de curs “Cosmetică și machiaj” de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri, alături de setul complet de cosmetice “Trusa Make up 2K, All About Beauty Train”.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop.
Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook Institutul Eurocor, în secțiunea Notițe: https://www.facebook.com/pg/InstitutulEurocor/notes.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Ce mânânci ca să fii în formă?

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Ce mânânci ca să fii în formă?”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 26 august - 02 septembrie 2020.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
• Să lase un comentariu la postarea de concurs cu ce le place să mânânce pentru a fi în formă;
• Să eticheteze un prieten mereu plin de energie în același comentariu la postarea de concurs.
Participanții care vor aprecia cu un Like pagina de Facebook Institutul Eurocor vor avea mai multe șanse de câștig.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă în pachetul de curs “Cum să mâncăm sănătos” de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri, oferit în mod gratuit câștigătorului.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este public și disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook Institutul Eurocor, în secțiunea Notițe: https://www.facebook.com/pg/InstitutulEurocor/notes.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Oranizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Investește în tine chiar și de acasă!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Investește în tine chiar și de acasă!”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul
www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 15 iulie - 22 iulie 2020.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
• Să aleagă cursul preferat de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri;
• Să comenteze la postarea de concurs cu linkul cursului dorit;
• Să distribuie public postarea de concurs pe peretele personal de Facebook.
Participanții care vor aprecia cu un Like pagina de Facebook Institutul Eurocor vor avea mai multe șanse de câștig.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membri echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un curs ales de către câștigător de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri. Câștigătorul va decide în urma revendicării premiului dacă va intra în posesia lui în format electronic sau în format fizic.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook Institutul Eurocor, în secțiunea Notițe: https://www.facebook.com/pg/InstitutulEurocor/notes.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Oranizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Învață germană ca un vorbitor nativ!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“Învață germană ca un vorbitor nativ!”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 19 iunie - 26 iunie 2020.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
• Să acceseze site-ul Eurocor prin link-ul https://bit.ly/2MOE8qh din postarea de concurs;
• Să comenteze la postarea de concurs numărul corect al cursurilor de limba germană de pe site-ul Eurocor;
• Să distribuie public postarea de concurs pe peretele personal de Facebook.
Participanții care vor aprecia cu un Like pagina de Facebook Institutul Eurocor vor avea mai multe șanse de câștig.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un pachet de cursuri de limba germană de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri. Câștigătorul va decide în urma revendicării premiului dacă va intra în posesia lui în format electronic sau în format fizic.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook Institutul Eurocor, în secțiunea Notițe: https://www.facebook.com/pg/InstitutulEurocor/notes.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Oranizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

#StămAcasă și învățăm împreună!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“#StămAcasă și învățăm împreună!”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 09 aprilie - 16 aprilie 2020.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
• Să răspundă în comentarii la postare cum i-au apropiat de copil această perioadă, care au fost cele mai frumoase momente pe care le-au retrăit;
• Să eticheteze un părinte în același comentariu ca să transmită provocarea mai departe.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă în pachetul de Curs de Engleză pentru Copii Eurocor de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri. Câștigătorul va decide în urma revendicării premiului dacă va intra în posesia lui în format electronic sau în format fizic.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook Institutul Eurocor, în secțiunea Notițe: https://www.facebook.com/pg/InstitutulEurocor/notes.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Oranizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

#StaiAcasă și investește în tine!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI EUROCOR
“#StaiAcasă și investește în tine!”

1. Organizator:
Concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ este conceput şi administrat de către SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, denumit în continuare Organizator.
Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi Participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public.
2. Locul de desfăşurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfăşoară pe pagina de Facebook Institutul Eurocor. Pentru a participa la acest concurs, este necesar ca fiecare Participant să aibă cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adresă de e-mail validă şi nume/ prenume reale. Concursul se desfășoară numai pe teritoriul României.
3. Perioada de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfășoară în perioada 19 martie - 26 martie 2020.
4. Mecanismul de participare și câștig:
Mecanismul de câştig este tragere la sorţi, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul Random Comment Picker for Facebook. Rezultatul extragerii care va desemna un singur câștigător va fi publicat pe pagina de Facebook Institutul Eurocor în ultima zi a concursului.
Pentru a se înscrie în concurs, Participanții trebuie să respecte următorii pași:
• Să aleagă cursul preferat de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri;
• Să comenteze la postarea de concurs cu link-ul cursului dorit;
• Să distribuie public postarea de concurs pe peretele personal de Facebook.
Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagină intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un Participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la Participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.
5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum şi soţul/ soţia şi rudele de gradul I şi II ale acestora.
6. Premii:
Premiul acordat constă într-un curs ales de către câștigător de pe site-ul https://www.eurocor.ro/ din secțiunea Cursuri. Câștigătorul va decide în urma revendicării premiului dacă va intra în posesia lui în format electronic sau în format fizic.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/ sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor Oganizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.
7. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr. de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate.
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
8. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiului câştigat de către Participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/ sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.
9. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe pagina de Facebook Institutul Eurocor, în secțiunea Notițe:
https://www.facebook.com/pg/InstitutulEurocor/notes.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de Facebook. Modificările/ forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/ concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.
10. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InstitutulEurocor/ sau la adresa de e-mail [email protected].
Organizator,
SC Eurocor Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL

Testeaza si Eurocor te premiaza cu un Samsung S10

Regulamentul Oficial al campaniei promoţionale
„ Testeaza si Eurocor te premiaza cu un Samsung S10”
02.07.2019 - 31.12.2019

Art. 1- Organizatorii şi Regulamentul oficial al campaniei promoţionale
(1) Organizatorul campaniei Testeaza si Eurocor te premiaza cu un Samsung S10', denumita in continuare Campania, este Societatea EUROCOR – Institutul European de Cursuri prin Corespondenta SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Drumul Binelui nr. 4, Sector 4, cod postal: 042149, C.P. 61-15, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8358/1997, avand Cod de Identificare Fiscala: RO 9884911, Telefon: 021 33 225 33, E-mail: [email protected]; website: www.eurocor.ro.
(2) Participantii la Campania Promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”)
(3) Campania promotionala va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Campaniei promotionale.
(4) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor fi disponibile conform legislatiei aplicabile din Romania pe website-ul www.eurocor.ro , in mod public si gratuit oricarei persoane interesate, in perioada 02.07.2019 - 31.12.2019 (inclusiv). Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora.
(6) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Art. 2- Dreptul de participare
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 01 Iulie 2019 (inclusiv), cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
(2)La aceasta Campanie promotionala nu au dreptul sa participe angajatii societatii EUROCOR, ai societatilor participante la realizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si rudele de gradul I si afinii acestora, nici beneficiari sau rudele lor.
(3) Participarea la aceasta Campanie promotionala implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Campania promotionala.
(4) Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului liber exprimat la acel moment insa revocabil ulterior doar in baza unei cereri depuse la adresa Organizatorului fara alte formalitati sau plati, persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza pot fi folosite pentru a face publica premierea si asocierea cu marca acestuia „EUROCOR” insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor drepturi se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.
(6) In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala), aceasta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului atat procesul verbal de predare-primire a premiului, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 3- Durata campaniei si aria de desfasurare
(1)Campania “Testeaza si Eurocor te premiaza cu un Samsung S10”, este organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 02.07.2019 (ora 09:00:01) si se va incheia la data .
(2) Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator website-ului, www.eurocor.ro respectiv pe pagina de concurs alocata campaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(3) Premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Campaniei nu mai este datorat de catre Organizator.
(4) In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1.

Art. 4- Mecanica promotionala
(1) Persoanele care doresc sa participe la campanie, trebuie:
• Sa acceseza website-ul www.eurocor.ro
• Sa acceseze sectiunea „Lectie demo gratuita” si sa completze formularul de inscriere:
1. Cursul ce doreste sa il testeze
2. Nume
3. Prenume
4. Email
5. Telefon
6. Bifa acord regulament
7. Bifa acord informatii cormerciale
• Sa confirme inscriere pentru cursul demo apasand butonul „Solicit Gratuit”
• Sa descarce cursul demo
(2) La finalul campaniei se va realiza o tragere la sorti in care se va desemna castigatorul unui Samsung S10 si rezervele sale.
(3) Un participant poate participa de pe un singur cont si va intra in tragere la sorti cu o singura sansa indiferent de numarul de cursuri demo testate. Identificarea se va realiza dupa nume, numar de telefon si adresa de e-mail.
(4)Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor. Datele de participare trebuie completate corect si complet astfel incat pe baza acestora sa se poata realiza identificarea si contactarea participantului, in cazul in care acesta este desemnat castigator prin tragerea la sorti.
(5)Toate premiile Campaniei trebuie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.
(6) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

Art. 5- Tragerea la sorti
(1) Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului se va realiza in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea Campaniei in termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea campaniei
(2) In cadrul trageri la sorti de va desemna un castigator si 5 rezerve
(3) Tragerea la sorti publicitara in aceasta Campanie se va realiza prin utilizarea unui program (soft) cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date constituite in baza participarii la Campanie ce contine numarul de telefon

Art. 6- Conditii de validare
(1) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
- sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 2;
- sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie in termen de 2 zile de la data desemnarii sale ca si castigator;
- in momentul contactarii telefonice sa declare nume, prenume, data nasterii, adresa completa de livrare;
- sa expedieze prin fax sau email la numarul/ adresa de email indicat/a de Organizatori in momentul contactarii telefonice, o copie a unui act de identitate. Acestea vor fi trimise in termen de maximum 5 zile de la data contactarii sale telefonice;
(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat in cadrul prezentului articol sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida.
(3) Se va apela la rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu pot lua legatura cu Participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei.
(4) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele premii nerevendicate, ori necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut preda in termen de 30 de zile de la validarea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru predarea premiului sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.
(5) Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor.
(6) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente

Art. 7- Premiile
(1) Premiile oferite pentru aceasta campanie sunt:

Premiu Numar premii Val premiu cu TVA (lei) Impozit lei Valoare bruta (valoare premiu cu TVA + impozit)
Telefon Samsung S10 1 3500 174 3674
(2) Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei campanii promotionale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiului.
(3) Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul nu va efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 4, premiul nu va fi predat. Organizatorii nu vor acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la Art. 5.
(5) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie Promotionala. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul Campaniei va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste produsul respectiv.
(6)Premiile vor fi expediate prin intermediul unei companii preselectate de organizator in termen maxim de 30 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, iar predarea se va face doar in baza cartii de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorul trebuie sa semneze documentul de primire al premiului si o conventie civila pentru plata impozitului.

Art. 8- Regulament si linie telefonica
(1)Pe perioada de desfasurare a Campaniei, cei interesati pot suna la numarul de telefon 0213322533 ((linie cu tarf normal) de luni pana Vineri intre orele 09:00 si 20:00 pentru a afla mai multe informatii in legatura cu Campania promotionala (conditii de participare la campanie, premii, modalitate de acordare a premiilor, etc.) precum si pentru sugestii sau eventuale plangeri.
(2)Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit la solicitarea oricarui participant si poate fi comandat la numarul de 0213322533 (linie cu tarf normal) de luni pana Vineri intre orele 09:00 si 20:00 sau poate fi consultat in magazinele participante in format tiparit.
(3) Programul de functionare a liniei telefonice este de luni pana Vineri intre orele 09:00 si 20:00 (cu exceptia Sarbatorilor Legale) cand vor exista operatoare care vor raspunde la intrebari, iar in afara programului mentionat anterior va raspunde un robot care va comunica programul de functionare a liniei telefonice cu operator.

Art. 9- Taxe si impozite
(1) Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre Participanti, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea fiind in sarcina Participantului.
(2) De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului-verbal/conventiei de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.
(3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei. Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 10- Incetarea inainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
(2) Situaţiilor avute în vedere la art.10, alin. (1) le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.
(3) În situaţiile avute în vedere la art. 10, alin. (1) şi (2), Organizatorul nu mai are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

Art. 11- Litigiile şi legea aplicabilă
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 12- Prelucrarea datelor personale
(1) Prin participarea la Campanie, Participantii isi exprima acordul pentru termenii si conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament. In scopul organizarii Campaniei, inclusiv executarea drepturilor si obligatiilor Organizatorului, participarea la Campanie, solutionarea contestatiilor, validarea Participantilor si acordarea premiilor, Organizatorul prelucreaza datele puse la dispozitie de catre Participanti in baza unui temei contractual, reprezentat de Regulamentul Oficial. Tot in baza aceluiasi temei, Organizatorul poate prelucra datele Participantilor pentru asigurarea inexistentei unor actiuni sau participari frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
(2) Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, precum Nume, Prenume, numar de telefon si adresa de e-mail este optionala, insa, refuzul oferirii tuturor datelor cu caracter personal solicitate in scopurile anterior mentionate va impiedica sa participati la Campanie si/sau sa intrati in posesia premiilor.
(3) De asemenea, dupa caz, in scopul respectarii cerintelor legale fiscale de catre Organizator, in cazul in care veti castiga un premiu in cadrul Campaniei cu o valoare de peste 600 de lei, si suntem obligati conform Codului Fiscal sa platim in numele dvs. impozit pe venitul din premii, folosim datele dvs. personale (precum numele, prenumele si codul numeric personal) pentru a completa conform legii declaratia de venit si pentru a plati impozitul aferent. Prelucram aceste date in vederea indeplinirii obligatiilor noastre legale. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin in calitate de Organizator si de a va acorda premiile.
(4) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor si a altor parteneri contractuali ai Organizatorului implicati in organizarea si derularea prezentei Campanii si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, care impun transmiterea anumitor date catre autoritati si institutii publice. Acestea vor fi utilizate strict in scopul derularii Campaniei si inmanarii premiilor pe teritoriul Romaniei.
(5) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului Uniunii Europene 2016/ 679 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata Campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
(6) Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare, respectiv pe perioada derularii Campaniei si inmanarii premiilor catre Participanti. Datele referitoare la Participantii pentru ale caror premii se plateste impozit pe venit, vor fi pastrate pentru perioada impusa de dispozitiile legale aplicabile in domeniul financiar-contabil si din domeniul arhivarii, pentru pastrarea documentelor justificative.
(7) Organizatorul informeaza Participantii cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal in scopul derularii prezentei Campanii prin prezentul Regulament Oficial care este pus la dispozitia Participantilor in fornele prevazute de art. 1 alin. 3.
(8) In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale Participantilor, acestia au urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: Participantii au dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele cu caracter personal ale acestora sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Organizator;
b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: Participantii au posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Organizator, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care (i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul - Participantul isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal pentru prelucrarea datelor, (iii) Participantul isi exercita dreptul de a se opune, iar Organizatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana;
c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: Participantii au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care: (i) considera ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita Organizatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, insa Participantul nu doreste stergerea datelor cu caracter personal, ci restrangerea utilizarii acestor date; (iii) in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ale Participantului in scopurile mentionate mai sus, insa acesta are nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau (iv) Participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care este necesara verificarea masurii in care temeiurile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor Participantului;
d) Dreptul de a se opune cu privire la prelucrarea datelor, in considerarea situatiei particulare in care va aflati, atunci cand prelucrarea se bazeaza pe interesul legitim al Organizatorului, precum si de a va opune in orice moment prelucrarii in scopuri de marketing, inclusiv crearea de profiluri;
e) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;
f) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care Participantii le-au furnizat Organizatorului intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;
g) Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic catre [email protected] sau la telefon 0213322533;
h) Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Art. 13- Responsabilitate
(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.
(2) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).
(3) Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei.
Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni;
(4) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
(4) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicatiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).
(5) Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei.
(6) Eventualele contestatii privind desfasurarea Campaniei pot fi transmise Organizatorului pana la data de 31.12.2019. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
S.C DIRECT CALL CENTER S.R.L
Prin reprezentant
Cernea Ionut Aurel